Os barneskule

Postboks 84
5202 OS
Giskavollen 20
5200 OS
Tlf.: 56 57 53 63
E-post: postoss@os-ho.kommune.no
Kart

Om skulen

Visjon: Livsglede og lærelyst!
Skulen ligg i sentrum av Os, like bak kyrkja. Skuleåret 2013-14 har vi 368 elevar og 45 tilsette. Bygningane er frå ulike periodar. Kviteskulen vart bygd i 1914. Nybygget vart ferdig i 2004. Beate Moberg er rektor.

Satsingsområda våre tek utgangspunkt i kvalitetsplanen og er knytte til grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving og rekning  - i tillegg til jamt og trutt arbeid med å skapa eit godt skule- og læringsmiljø - der elevane kjenner seg trygge, vert anerkjente og opplever meistring.

Verdiar i Kvalitetsplan for Oppvekst og kultur i Os kommune(2011-2014)

Skulen støttar CARF

Besøk på nettsida frå 01.08.2014

Os barneskule 100 år!

DSC09551.jpg
Me feirar jubileet onsdag 17. september 2014 og inviterer elevar, foreldre, besteforeldre - og andre med tilknyting til skulen.
Les meir »   28.05.2014

RSS

Nytt

DSC01011.jpg

Ein runde på SFO

Kva skjer på SFO litt over klokka to ein onsdag? Ein runde rundt på SFO Tusenfryd viser at her er det born i mest alle rom.
Les meir »   27.08.2014

DSC00951.jpg

Ein runde på skulen

Kva skjer på skulen om lag klokka 09.50 ein måndags morgon ei veke etter skulestart? Ein runde rundt viser at elevane er i full sving med arbeid i faga.
Les meir »   25.08.2014

DSC00914.jpg

Fadderordning for fleire

Frå neste skuleår skal elevane på 1., 2. og 3. trinna ha fadrar frå 5., 6. og 7. trinn. Dette skuleåret har vi ei overgangsordning. Fadderordninga er eit ledd i å skapa eit godt skulemiljø der vi byggjer gode relasjonar mellom elevar – på tvers av trinn.
Les meir »   21.08.2014

DSC00875.jpg

Morgonsamling om å vera saman

Første skuledagen samla vi elevane på musikkrommet til felles start på skuleåret. 2.-7 . trinn vart delte i to grupper. Temaet var sjølvsagt skulestart med presentasjon av nye elevar, gjennomgang av rutinar og om korleis vi vil ha det saman. Det to sistnemnde sakene var det ein uventa gjest som kom med innspel til.
Les meir »   20.08.2014

DSC00861.jpg

Første skuledag for 56 elevar

Det er alltid like kjekt å ta i mot dei nye førsteklassingane første skuledagen. Også i år møtte det heilt tydeleg spente og forventningsfulle elevar i gymsalen.
Les meir »   19.08.2014

Skulenytt august 2014.jpg

Velkommen til nytt skuleår!

Elevane har med seg heim nytt nummer av Skulenytt i dag. Der kan de lesa helsing frå rektor, om jubileum, finna ut kven som er kontaktlærarar på dei ulike trinn - og repetera dei viktige ansvarsreglane.
Les meir »   18.08.2014

Facebook.jpg

Nettsida tek ferie

Med 106 saker og 129.530 besøk på nettsida dette skuleåret, tek me no ferie. Skulle du få god tid i ferien, kan du lesa i arkivet på nettsida vår - eller gle deg til nytt skuleår med litt av kvart som skjer - og noko å sjå fram til. På framsida på nettsida finn du også ein bildekavalkade frå skuleåret 2013-2014.
Les meir »   22.06.2014

DSC00288.jpg

Sommarhelsing frå rektor

Kjære elevar og føresette!
No er det snart sommarferie, og eit godt skuleår er over.
Les meir »   22.06.2014

CIMG4467 - Kopi.jpg

Med mange, gode minne frå skulen

Geir Bjørkhaug har vore inspektør på Os barneskule i 27 år. Han er blitt heidra for arbeidet både på samling i gymsalen og på sommaravslutning med kollegaer.
Les meir »   22.06.2014

20140620_144134.jpg

Solfest

Det har vore mykje fint ver dei siste vekene, men på SFO valde dei å avslutta skuleåret med den årvisse solfesten.
Les meir »   22.06.2014

RSS

Kalender

Når Kva
17. sep
Kl. 18:00 - 20:00

2014
Jubileumsfeiring
23. - 25. sep
2014
Fotografering
av 1. -7. trinn og tilsette
06. - 10. okt
2014
Haustferie
Veke 41
Utskriftsvennlig

Os barneskule - på fjesboka

Skulebiblioteket

Læringsplattform

 

Læreplan

Opplæringslova

Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa
Os kommune er ein nynorskkommune og har skular med nynorsk målform. Nærare beskriving av kva rettar som gjeld, finn de i opplæringslova §2-5. Målformer i grunnskolen. 
RSS

Abonnér på nytt

E-postadressa di: